Mitt namn är Åsa Bergström och jag jobbar som bildterapeut.


Jag möter människor som behöver stöd i att söka kunskap om sig själv och sin situation. Detta innebär

att bearbeta och tydliggöra både det medvetna och omedvetna. 

 

Genom den skapande processen och det reflekterande samtalet om bilden sker bearbetningen. Detta med coachning och stöd från en bildterapeut.

 

Bildterapi/bildpsykoterapi kan bl a vara till hjälp för den som saknar ord för känslor eller intellektualiserar.


Genom den kreativa processen, t ex genom att måla, skapar man med stöd av en utbildad bildterapeut de byggstenar som behövs i en vidare process. 

VAD ÄR BILDTERAPI?


Bildterapi är en behandlingsform där bildskapande används för uttryck och kommunikation tillsammans med en utbildad bildterapeut.


Bildterapin har sin grund i övertygelsen att bildskapande i en terapeutisk relation främjar hälsa genom att utveckla och integrera kognitiva, emotionella och sensomotoriska processer.

HUR GÅR DET TILL?


I bildterapi/bildpsykoterapi målar klienten bilder individuellt eller i en grupp för att söka kunskap om sig själv och sin situation.


Bearbetning sker både genom den skapande processen och genom det reflekterande samtalet om bilden, som sker i relationen mellan klient/grupp och bildterapeut.

VAD ÄR DET BRA FÖR?


Bildterapi/bildpsykoterapi kan bl a vara en hjälp för den som saknar ord för känslor eller intellektualiserar.


Att måla bilder ger struktur som underlättar verbalisering och utvecklar symboliseringsförmågan.

All rights reserved asabergstrom.se